NOPTEL KÄYTTÄÄ PROFI3DMAKER 3D-TULOSTINTA TUOTANNON APUVÄLINEIDEN VALMISTAMISEEN

Noptel Oy suunnittelee, valmistaa ja myy optoelektronisia mittalaitteita. Laitteita käytetään paikan ja etäisyyden mittaamiseen. Sovelluksia ovat esimerkiksi ajoneuvojen nopeuden ja profiilin mittaukset, ratojen suoruuden mittaus ja pitkän matkan valvontalaitteiden etäisyysmittaus. Toimitamme mittausmoduuleita kansainvälisille markkinoille. Suunnittelu ja valmistus tehdään Oulun teknologiakylässä.

Hankimme Profi3DMaker tulostimen toukokuussa 2015. Pidimme tärkeänä, että pääsemme hyödyntämään tulostinta ensimmäisestä päivästä lähtien. Saimme myyjältä hyvän opastuksen tulostimen huollosta ja perusominaisuuksista. Tulostaminen vaatii tulostinasetusten perusteiden opettelun. Tämä kannattaa ehdottomasti pyytää myyjältä, että pääsee nopeasti alkuun ilman turhia kokeiluja.

Käytämme tulostinta prototyyppien ja tuotannon apuvälineiden valmistamiseen. Eniten olemme valmistaneet tuotannon apuvälineitä, esimerkiksi erilaisia pitimiä optisille mittalaitteille. Optisten vastaanottimien testaukseen teimme testerin, jossa käytettiin pelkästään tulostettua mekaniikkaa (kuva). Testerin toinen kehitysversio on tuotannon käytössä.

Noptel_kuva

Testerin saaminen käyttökuntoon perinteisin menetelmin käyttäen valmiita koteloita ja työstettyä mekaniikkaa olisi kestänyt vähintään kuukauden. Tulostamalla koko prosessi suunnitteluineen vei alle viikon. Materiaalikustannukset olivat vain muutaman euron. Testerin suunnittelu oli huomattavan nopeaa, koska valmiiden koteloiden ja työstämisen aiheuttamat rajoitukset eivät haitanneet. Tulostettavilla kappaleilla on kuitenkin omat erilaiset rajoitteensa, jotka täytyy opetella.

Tulostimen käyttömahdollisuuksia on vaikea hahmottaa etukäteen. Meillä oli joitakin käyttökohteita mielessä kun teimme ostopäätöksen, mutta ne ovat olleet vain pieni osa siitä mihin olemme tulostinta käyttäneet ensimmäisten viikkojen aikana. Meillä suurin käyttö on ollut tuotannon ja tuotekehityksen apuvälineiden ja kokeilukappaleiden valmistus. Suosittelemme kokeilemaan tulostinta, se kyllä keksii hommia itselleen .

Arto Sepponen
Chief Designer/Quality Manager
Noptel Oy

Leave a Reply